Home – SV

Om oss

ZeroWatt tillhandahåller en LCC (Life Cycle Cost) modell som ger den bästa möjliga ekonomiska avkastningen och det mest hållbara alternativet. Vår lösning är enkel – 20% av världens el-konsumtion åtgår till att driva höga energikrävande fluorescerande ljusrör och gatlampor som också innehåller kvicksilver.

Hållbarhet och lönsamhet är nu oupplösligt kopplade

Zero Watts mission är att erbjuda våra kunder bäst möjliga avkastning på sin investering och att våra kunder alltid erhåller det mest ekonomiskt fördelaktiga finansieringen. Vi rekommenderar kunder att använda svenska Energimyndighetens LCC / TCO (Total Cost of Ownership) modell för att identifiera de bästa produktvalen inom LED Lighting. ZeroZatts-produkter levererar både kvalitet och lönsamhet. Vi kommer aldrig konkurrera på ”lågpris LED-marknaden” där pris går före kvalitet och där även miljön får ta kostnaden. Zero Watts LED-produkter ger de bästa besparingarna över tiden. Med den totala livscykelkostnaden (LCC / TCO) uppnår din organisation både miljömål och den bästa avkastningen på investeringen.

Produkter & Tjänster

ZeroWatt levererar högkvalitativa gatu- och park-belysning till offentlig förvaltning och den privata sektorn. Våra gatu- och park-belysningar finns i ett otal varianter för att möta olika behov.

Vår industriarmaturer är utformade för att uppfylla de tuffaste förhållandena i kalla och våta järnvägstunnlar, i heta ångande industrimiljöer så väl som i oskyddade utomhus installationer.

Våra LED-rör i industristandard är extremt slitstarka och kan därför också stå emot utmanande miljöer tillsammans med en livslängd på över 125 000 timmar vilket motsvarar 14-21 års daglig användning.

Lighting-as-a-Service, en tjänst som liknar leasing men där vi också tar hand om installation och underhåll under LaaS-perioden, och det bästa av allt är att våra kunder erhåller lägre totalkostnad för belysning från dag ett.

Visste du att?

– Traditionella högt-energiförbrukande och giftigt lysrör varar 1-3 år.
Varaktiga och hållbara LED-lampor varar i 20-60 år

– Fluorescerande lampor är världens fjärde mest tillverkade produkt

– 75% av all belysningen kommer från lysrör

– 20% av världens energiförbrukning kommer från fluorescerande ljus

– Uppfinnarna av det vita LED-ljuset mottog Nobelpriset i fysik 2014

Genom att använda Zero Watts upphandlingsmetodik och produkter

Kan vi nå miljömål och klimatmål

ZeroWatt

Ta Sverige som ett exempel. Sverige har cirka 40 miljoner hög-energikonsumerande fluorescerande ljusrör och gatlampor som även innehåller kvicksilver Genom att byta ut de giftiga fluorescenslamporna och gatlamporna med miljövänlig LED, avvecklas kvicksilver och Sveriges totala energiförbrukning kan minskas med 15%.

Fördelen att byta till LED

– Kvicksilver fasas ut

– Lokal dumpning av farliga fluorescerande lampor upphör

– Koldioxidutsläppen kan minskas med 50%

Kontakta oss

Kontakta oss 010-750 05 45 (Sverige) eller +47 977 526 04 (Norge)

Bitnami